Shadow War: Armageddon

Gangs of Nu'Ark

A vörös hullám

0

 

Az ügynökök elfoglalták a pozíciójukat és a jelre vártak. Heten voltak a régióban, mindannyian az ügynökség elit mesterlövészei, a legdrágább fegyverek egyikével felszerelve. A puska egyesítette a legmodernebb xeno technológiát az ügynökség számára elérhető legerősebb archeotech alkatrészekkel. Biztosak voltak benne, hogy bármilyen célpont bukkanjon is fel a zónában, az ő tűzerejük könnyedén felülkerekedik majd rajta. Nagyobbat nem is tévedhettek volna.

Az orkok rohanvást érkeztek. Nem sokat gondolkodtak rajta, hogy mire lőjjenek, ugyanis annyian voltak, hogy könyedén tűz alatt tarthattak minden utcát. És meg is tették. Mindenre lőttek ami mozgott- és arra is ami nem, de balszerencséjükre az első felbukkanó ellenség, GreyKnight terminátorok képében mutatkozott. Össztüzet zúdítottak a terminátorokra, de azok látszólag sértetlenül közeledtek folyamatosan a vörösbőrű horda irányába. Percekig tartó fókuszált tűz hatására az egyik lovag felborult, de aztán talpra állt, és mit sem lassulva folytatta útját az orkok felé.

Épp csak belekezdtek a terminátorok az ork gyilkolászásba amikor minden irányból necronok bukkantak fel a térségben. Az ügynökök riadóztatták a központot, de onnan nem érkezett válasz. Magukra maradtak. A necronok mögött sötét árnyak osontak a falak tövében, és az ügynökök közül kettő is megzavarodott. Miután rálőttek a célpontjaikra- sikertelenül, rájöttek, högy elkövették életük utolsó hibáját. A választűz során alkarnyi hosszúságú élő lövedékek szaggatták őket cafatokra, és a testükbe épített berendezések sem tudták megmenteni az életüket.

Az egyik ügynök észlelte, az elsődleges célpont felbukkanását. Az inkvizítornő fedezékről fedezékre osonva próbálta meg becserkészni a házak között settenkedő rettenetet, de mikor tűzparancsot adott embereinek felfedte pozícióját. És a választűz elsöprő erejűnek bizonyult. A kétember magas tyranidák könyörtelenül visszaszorították a necronokat mindkét irányba, és megkezdték zárni a formációjukat a GreyKnightok irányába, azonban a felbukkanó Nurgle hitű gárdista osztag megfordította a csata sorsát. Az ügynök leadott egy-két lövést az inkvizítor kíséretére, azonban azok pillanatok alatt fedezékbe húzódtak érzékelvén az új veszélyforrást. Szerencsére azonban agy egyik büntetőosztag a közelben járt. Az ügynök elképedten látta ahogy a harcedzett bűnözők nem támadták meg a nidákat, hanem ehelyett megindultak az inkvizítor kísérete felé. Az ügyök leereszkedett a ház falán és lopakodva követni kezdte őket. Nem vette észre amikor felette megjelent egy hatalmas sötét árnyék, és felránotta a magasba. Hangtalanul sikoltott. Másra már nem volt ideje amikor felnyársalta egy testénél is hosszabb csont-kard.

A nidák két harcost is vesztettek, de szemmel láthatóan nem törődtek ezzel. Azonban amikor az orkok megcélozták a legnagyobb méretű nidát aki egy erkélyen gyilkolászta a necronok maradék lövészeit, az ügynökök mindegyike ráfordult, valami belső ösztöntől hajtva az orkokra. A másodperc törtrésze elég lett volna számukra, hogy leszedjék a Prime-ot veszélyeztető orkokat, azonban ujjaik nem engedelmeskedtek nekik- mintha valami külső erő verte volna béklyóba tagjaikat. A legközelebb álló ork pedig kivégezte az addigra már földön fekvő Tyranid Prime-ot, akit a nurgle gárdisták és az inkvizítor emberei is tűz alatt tartottak. Az ork két teljes sorozatot engedett bele a földön hempergő hatalmas bestiába, és aztán a biztonság kedvéért még egy gránátot is alávágott. Utóbbi nem robbant fel, de az orkot megnyugtatta. A prime kiszenvedett. Feje helyén mindössze egy cafatokra lőtt tócsa ásítozott.  A nidák pedig mintegy távoli hívást hallva mind meglódultak egy messzi irányba. Közrefogták a megmaradt legméretesebb példányt, akinek higanyos mozgása és a körülötte remegő levegő valami eltéveszthetetlen kisugárzást adott és aki furcsa elégedett csattogást hallatva komótos, bogárhoz nem illő léptekkel kivonult a harci zónából harcosai gyűrűjében. A külső szemlélő úgy érzékelhette, hogy győztes hadúr távozik így testőreivel az immáron érdektelenné váló csatamezőről. A két lelőtt bestiát magukkal vitték, azonban a halott prime tetemét maguk mögött hagyták. Az ezt figyelő ügynök nem hitt a szemének. Zavarodott volt és le volt nyűgözve. Képzése kivételes volt, és tudata fogékony volt a pszi-re, azonban ilyen erős hatást még nem érzékelt. Félisteneknek látta a hatalmas bogarakat, és a közöttük vonuló négykarú teremtményt pedig testet öltött istennek.

A nurgle hitű gárdisták eközben megkísérelték lelövöldözni a fel-felbukkanó nidákat de esélyük sem volt. A nidák túl gyorsan tűntek el az épületromok között, miután a prime elesett. Akik viszont előjöttek a nurgliták lövöldözésére azoknak eszük ágában sem volt visszavonulniuk. GreyKnight terminátorok sortüze alatt először a vörös bőrű orkok futottak meg, majd a nurgliták is komoly veszteségeket szenvedtek. A megmaradt ügynökök csak arra figyeltek, hogy elég infrafüst gránátot lőjjenek a Lovagok és az inkvizítornő közé ezzel fedvén az ott folyó eseményeket. Szomorú módon, e téren sikeresnek bizonyult a ténykedésük. A lovagok figyelmét lekötötte a rohamozó nurgle gárda, így nem volt kapacitásuk, hogy az inkvizítornőt tartsák figyelemmel.

Az inkvizítornő maga elé rendelte védelmezőjét, azonban amikor annak meleg vére és agyveleje az arcára freccsent, tudta: minden elveszett. A következő sorozat élő lövedék az ő erőpajzsán vásott el, azonban ledöntötte lábáról a lövések ereje. Amikor fölállt, megnyugodva látta, hogy a birodalomhű milicia tagjai vannak körülötte. Zubbonyukat felismerve azonban felébredt szívében a kétely. A halálraítélt börtönosztag tagjainak arcáról leolvasott kifejezés láttán pedig megfagyott ereiben a vér. Nem kellett a pszi képességeit használnia, hoyg tudja mit forgatnak a fejükben. Megmarkolta fegyverét, de a minden oldalról rá záporozó rugások és ütések ellen esélye sem volt. A haramiák nem mentek anynira közel, hogy fegyverével elérje őket, mindössze a flakataktika előnyét használva addig terelték míg megfelelő pozícióba nem került. Egy ideig tartotta magát, de amikor hátulról nekifutásból beérkezett az ogryn, és falnak préselte, véget ért számára a küzdelem. Szerencséjére nem volt már magánál amikor néhány utcával odébb, egy sötét sikátorban, a büntetőlégió tagjai elkezdték megoldani az övszíjjaikat. Egyiküknek sem volt még dolga ilyen magas tisztű birodalmi tisztségviselővel, de mindannyian szívből gyűlölték a birodalmi igazságszolgáltatást. Még akkor is, ha nem ok nélkül voltak elítélve. Vagy talán épp azért. Őrmesterük egy ideig rezignáltan hallgatta az sikátorból kiszűrődő zihálást, egy idő után azonban visszakapcsolta a rádióját, hogy meghallgassa mik a legfrisseb hírek és utasítások. Azonnal adást fogott.

-Zöld egyes. Itt a Közpotni Igazgatóság. Ajánlatunk van az önök számára. Ha még életben van az inkvizítornő, úgy tisztességes árat fizetnénk érte. Egy ügynök hamarosan felkeresi önöket, hogy tárgyaljanak a feltételekről. Természetesen tudjuk, hogy észlelték, hogy az inkvizítor a káosz erőivel parolázott, és, hogy hősiesen védelmezték a város érdekeit amikor lefogták. Szép munka Zöld egyes. Őrmester, ezért előléptetés fog járni. Igazgatóság vége.

Az őrmester először meglepődött, aztán szélesen elvigyorodott. Úgyfest valóban közelebb kerülnek a szabadsághoz. De biztos, hogy nem úgy ahogy az inkvizítor gondolta amikor hazudozni kezdett nekik. Vigyorogva visszament az embereihez, megvárta míg azok végeznek, majd odaszólt nekik:

-Keltsétek fel. Kíváncsi vagyok mit tud felajánlani az életéért cserébe. Úgy fest, a helyiek is érdekeltek a megszerzésében. Úgy sejtem, hogy nem akar az ügynökség kezére kerülni... vagy várjatok csak. Tartsátok szorosan. Asszem egy kis mulatság nekem is jár...

4/4 A szaporulat

0

 

A hadműveleti igazgatóság épülete kongott az ürességtől. Némán ásítoztak az ajtók, minden terem és helység szeméttel volt borítva. Szemmel láthatólag ostrom idején, hirtelen hagyták el az épületet. Sötétség honolt az üres létesítményben. Egyetlen szobában égtek csak a prométheumgázzal hajtott kandeláberek. A statikusan sistergő méretes kijelző előtt egy kopasz férfi ül, és arcát kezeibe temette. Előtte az íróasztal roskadozott a szupraplastic lapokra nyomtatott jelentésektől, és dossziéktól.

A város elbukott. Legalábbis a jelentések szerint immáron szinte semmi esély nem volt a civilizált rend visszaállítására. Ha tehette volna, bombázást kért volna Nu'Arkra, azonban a problémákat az sem oldotta volna meg. Az utcákon orkok randalíroztak, és felprédáltak mindent amit csak tudtak. Ezrével rótták a negyedek sikátorait összeszedve mindent ami számukra értékes volt. És számukra szinte mindennek volt valami feltételezett haszna. Időnként különböző halálosztagok foglaltak el egy-egy épületet, de tartósan nem tudták tartani, ugyanis a csatazaj orkokat csalt a közelbe, akik egyre többen lévén idővel mindig elűzték a védőket- vagy rosszabb esetben lemészárolták őket. Egy régi katonai bázisra behúzódott egy maroknyi GreyKnight, de nem volt annyi üzemanyag a teleport berendezéseikben, hogy hosszan tudjanak csatározni, így mindössze villámakciókra bukkantak föl itt-ott a városban.

A necronok, teljesen nyíltan őrjáratoztak a néhai Lord-elector valaha titkos bázisa körül, látszóag az egyedüli olyan csoportosulásként akiket nem különösen zavart az orkok jelenléte.  Rendkívül jó stratégiai érzékről tévén tanúbizonyságot mindig elfelé csalták az orkokat a bázistól, és nem ott ütköztek meg velük a közelében.

Egy Ordo Xenos inkvizítornő- is megpróbálta visszaállítani a rendet sikertelenül. Ideje nagyrészében menekült az éppen őt kergető különféle idegen fajok képviselői elől- szerencséjére eleddig mindig sikerrel, bár csak hajszál-híjján megúszva a különböző halálosnak tűnő szituációkat.

A káosz erői egy ideje csöndesnek mutatkoztak a felszínen, de a talajszint alatt már komoly összecsapások folytak. Hogy  ezek mekkora mértékben voltak a káosz által generált folyamatok az kérdéses volt, de az biztos, hogy az ő malmukra hajtották a vizet idővel.

A felszínen azonban a tiranidák jelentették a legnagyobb problémát. Tucatszám kavarogtak az egyik felszíni víztározó körül, és miután kitakarították onnan a nurglita fertőzést, még gyosabban tudtak szaporodni. Az először felbukkanó csoport, akiket a jelentésekben nu'arki Terrorok-nak neveztek el az ügynökök mostanra kegyetlen reputációra tettek szert az utcákon. Eddig senki nem volt képes mégcsak lelassítani sem a vadászó falkát. Az őket vezető alfa,  aki az ÉbenKöd kódnevet kapta, egy alkalommal elfeküdt a koncentrált necron tűz alatt, de társai kihúzták a tűzzónából, és a medencéből még méretesebben mászott ki. A bogarak szemmel láthatóan gyűjtögették a testeket, bár szokatlan módon nem azonnal dobták őket a keltetőmedencékbe, hanem először arrah használták a más csoportoktól fogjul ejtett rangos egyedeket, hogy azok csapatait is magukhoz vonzzák.  Ébenköd vezetése alatt tucatnyi tyranida harcos létforma képződött harcedzett veteránná. És esély sem nagyon volt a megfékezésükre a jelen körülmények között.

Az utolsó próbálkozás fatális következményeket helyezett kilátásba, és nem sok jóval kecsegetett. Mindent egyetlen lapra kellett föltenni, ugyanis mikor a nidák elfogták az orkok vezérét, hogy orkajit magukhoz csalják ezzel, akkor az eddigi legnagyobb biomassza hullám indult meg a keltetők felé. Odaérvén jó eséllyel annyi nidával gyarapították volna a helyi fészket, amiel talán csak az orkok egyesített tűzereje lett volna képes végezni,  azoknak azonban eszében sem volt egyesíteni bármit is.

Az ügynök mélyet sóhajtott, és megragadta a telekom adóvevőt.

-minden egységnek. Tereljétek a megfigyelteket az egyes keltető felé. Mindenáron fel kell robbantani a központi fészket. Helyezzetek ki ajándékcsomagokat- majd ismétlésre állította a készüléket. Ezután privát frekvencián kapcsolatba lépett a Bányaközponttal.

-BK, itt a tizenhármas hadműveleti igazgatóság. Engedélyt kérek egy T1es bevetésére. Szállítmányt kell jutassak egy zónába, különben elveszítjük a város k1-es felső rétegét a kvarc kvadránsban. Engedélykérési kód ZN6-21 Alfa- majd ajkát véresre harapva várt a válaszra. Percekkel korábban érkezett csak reakció a kódolt csatornán. - Tizenhármas. Itt a TK. Hármas beszél. Engedélyt megadom. T1-es felszállt. Küldjük a szállítmányt a jelölt régióba. TK vége.

A kopasz férfi felsóhajtott, majd hirtelen észbe kapva, kiértesítette az ügynököket.

-minden egységnek. Szállítmány érkezik a régióba. Fessétek meg a célpontokat. Elsődleges célpont a xen keltető. Rubin kód. Ismétlem: rubin kód. Sok szerencsét. tizenhármas H.I. vége.

majd kifújta a levegőt, és imádkozni kezdett...

 

 

 

Rendezvény

 

A 4. évad 4. rendezvénye most kerül megrendezésre.

Időpont: 2018. márc. 30. 17:00

Helyszín: Hammertime Cafe

 

Minden kampány-tag részt vehet, csapattól függetlenül.

 

Az évad során a rendezvényeken:

-a teljesített objektívák Prométheumot is érnek

-hatványozottan számítanak a frakció pontba is (2x-es alap szorzó).

-rendezvényenként 1 veterán markot ( mission completed mark) jelentenek -amiből ha összegyűlik 3 úgy az egység szintet lép (1x)

-rendezvényenként 1 NPC pontot (amiből bérenceket lehet bérelni)

 

A rendezvényeken, a kampányban nem játszók is részt vehetnek, ilyenkor egy egyalkalmas csapatot irányítanak (amit ha kedvük úgy tartja elindíthatnak a kampányban is a későbbiekben).

 

A Rendezvény hozzájárulási költsége: 1500pénz ami a pultnál fizetendő, és amiből 500 lefogyasztható.

A tisztogatás (4/2)

0

-Itt a Hadműveleti igazgatóság. Három tisztogató  egységet kérek lángszórókkal a 19-es szektorba. Elszaporodtak a bogarak.- Hallatszott a készenléti rádiókból. A két osztagnyi TéT gárdista, felszisszent. A kiképzésük óta tartalékosok voltak, de az elmúlt hónap során annyi akciót láttak, ami acélkemény gárdistákká faragta őket. Voltak köztük fiatalok, és túlkorosak, de az elmúlt hetek eseményei után, egy dolgot mind tudtak:  M'Argon a nyugalmazott őrmester akit viszsarendeltek az állományba, révén a Nu'Arki gárda kezdett kifogyni a tisztekből,  az egyetlen ember akire a csatamezőn számíthattak. És mostanra az egész város csatamezővé változott. Az őrmester feállt végighordozta tekintetét az alá berendelt két osztagon és megrázta a fejét. -Készüljetek ernyőkkel. Méretes szarzuhatagra számíthattok. Valszeg mind megdöglünk. Végre. De azt a császár vasvalagára mondom, hogy annyi baszott bogarat viszünk magunkkal ahányat csak tudunk. Különben is. Ki a franc akar ebben a rohadó pöcegödörben élni örökké? Nah gyerünk halálraítéltek. Jó nap ez a halálra. Süssünk bogarat!- az utolsó szavakat már üvöltötte, és lelkesedése és vadsága átragadt az embereire is. Amikor percekkel később elhagyták a csapatszállítót, és meglátták mi ellen lettek kivezényelve mind tudták: sok minden lesz a mai nap, de, hogy jó nem az biztos.

Egy méretes zöld nyálkával borított néhai hűtőfolyadékból álló apró víztározónál szálltak ki. A csapatszállító fényszórói pedig megvilágították a nyálkából lassan kiemelkedő szörnyedvények. Félig bogárnak, félig démonnak látszó három ember magas rettenetek voltak, csápok, karmok, karok sarjadtak kígyószerű testükből, és a karokkal mindenféle rettenetes és ósdinak tűnő fegyvereket markoltak.  Már a puszta látványuk is megfagyasztotta a vért az emberben. De a városi gárda utolsó reménységei nem ma kezdték az öngyilkos küldetések kivitelezését. Az őrmester kiköpött maga mellé és kiadta a tűzparancsot. A gárdisták lángoló prométheummal borították be a víztározót és a kiemelkedő szörnyetegeket...

Ezalatt a Szórakozónegyed egyik üvegpalotájában:

-Adjátok ki a megbízásokat. Szükségünk lesz egy új csapatra az arénában. Az előző megszökött, de rengeteg pénzt hozott.- Mondta a tükörmaszkot viselő elda az előtte térdelő ember rabszolgájának- Ismét farkasokat akarok. Esetleg valami egzotikumot.  Küldjétek szét a vészcsatornákon a koordinátákat ahol a gárdisták tisztogatnak. Talán reagál rá valami izgalmas gladiátorjelölt. A felbukkanókat pedig gyűjtsétek be. -Jelentette ki ki ellentmondást nemtűrő hangon a maszkos. A rabszolga földig hajolt, majd térdencsúszva elhagyta a palotát.

 

 

 

Rendezvény

 

A 4. évad 2. rendezvénye most kerül megrendezésre.

Időpont: 2018. Febr. 23. 17:00

Helyszín: Hammertime Cafe

 

Minden kampány-tag részt vehet, csapattól függetlenül.

 

Az évad során a rendezvényeken:

-a teljesített objektívák Prométheumot is érnek

-hatványozottan számítanak a frakció pontba is (2x-es alap szorzó).

-rendezvényenként 1 veterán markot ( mission completed mark) jelentenek -amiből ha összegyűlik 3 úgy az egység szintet lép.

-rendezvényenként 1 NPC pontot (amiből bérenceket lehet bérelni)

 

A rendezvényeken, a kampányban nem játszók is részt vehetnek, ilyenkor egy egyalkalmas csapatot irányítanak (amit ha kedvük úgy tartja elindíthatnak a kampányban is a későbbiekben). Az érdeklődők számár a rendezvények ingyenesek.

 


A Rendezvény hozzájárulási költsége: 1500pénz ami a pultnál fizetendő, és amiből 500 lefogyasztható.

 

 

Az első hullám -4.évad, nyitórendezvény

0

-Jelentést- utasította az irodába lépő egységet az Ügynökség aktuális titkára.

-A warp vihar-csendben érkezettek száma meglehetősen jelentékeny. Horkonian von Karlsburg báró és az armageddoni vadászok egy szakasza, közel kéttucat fővel már elszálássolta magát egy bázison. Megerősítést nyert, hogy egy invizítor kíséreteként érkeztek, bár utóbbi, még nem lépett nyíltan színre. Külön megemlíteném, hogy a kíséret tagjaként három ogryn is érkezett velük, egyikük egyeneset az adatbázisban Natan Deddogként ismert, sokszorosan kitüntetett ogryn klónja. Ezen kívül, legalább három space wolf felderítő osztag is landolt, melyből kettő meg is kezdte a város külső kerületeinek feltérképezését, a harmadik a szokásukhoz a Farkasverem védelmére rendezkedett be. Ismét leszállt egy TAU érzékelőkapszula, benne tucatnyi felderítővel. Aggasztó hírek szerint, három Grey Knight terminátor is leszállt, féltucatnyi kisegítővel akik közül többen lehetnek szintén GreyKnight marineok. Utóbbi terminátorokat folyamatosan szemmeltartjuk. Egyenlőre nem kezdtek komolyabb hadmozdulatokba, de a közelmúlt eseményei fényében nyilvánvalóan ez csak idő kérdése. Az elector régi bázisa immáron teljes mértékben Necron fennhatóság alá esik. Bárkit megtámadnak aki a közelébe merészkedik, hozzávetőlegesen két tucatnyi necron immortal, és körülbelül 20 megszállott ex-skitarii patrolozik folyamatosan a térségben. A tegnapi nap során, egy necron csapat összetűzésbe került egy négyfős Tyranida harcos osztaggal. A necronokból mindössze egyetlen példány tudott elteleportálni. Utóbbi tyranidák ismételt felbukkanása egyenlőre egyéni eset, azonban az érzékelőrendszerek nagyszámú nagyméretű élőformát érzékeltek a bányarendszer egyik elhagyatott járata felől a város irányába mozogni. Pontos számról niyn információ, ugyanis pillanatok alatt deaktiváltak Minden érzékelőt, mintha tudnák, hogy hol keressék őket.  Az alsó városban  nagyjából -de csak nagyjából, kezd helyreállni a nyugalom. Az elmúlt hónap eseményei azonban jelentősen megváltoztatták az erőviszonyokat, és ennek még bizonyosan lesznek utórezgései az elkövetkező év során.  A földalatti járatokon, munkások és ház-tagok érkeztek a környező bolyvárosokból, de hogy hogyan arról nincsenek biztos adataink. Egyes informátorok szerint web-kapukon elda segítséggel jutottak be az alsóvárosba, de oylan nagy számban, amire eleddig nem volt precedens. Mindenesetre az biztos, hogy olyan házak bandái jelentek meg az alsóvárosban, amelyek eddig nem képviseltették magukat Nu'Arkban. Nem bocsátkoznánk találgatásokba, de ez többszáz fegyverest jelent, akik betüremkedtek az alsóvárosi tragédiák során üressé vált pozíciókba. Azonban azonnal munkához is láttak az érkező munkások, így sem a gépek, sem a város alapvető rendszereinek integritása nem sérült komolyabban. Napok óta ismét tombol a warp-vihar, és úgyfest másfél évnyi viharos időszak után, ez a pár hét volt mindössze nyugodt. A psykerjeink előrejelzései szeint hosszú ideig nem lesz viharcsend. - hadarta le a jelentését az ügynök, majd várta az elbocsájtó kézmozdulatot. Miután megkapta, elhagyta az irodát. Távozása után a titkár becsatlakozott az előtte lévő falat elfoglaló elektronikus rendszerbe, és megkezdte az utasítások kiküldését a terepen lévő ügynökök, a bányában elhelyezett felderítők és a titkos kiképzőbázis felé.

 

 

Rendezvény

 

A 3. évad 4. rendezvénye most kerül megrendezésre.

Időpont: 2018. Febr. 09. 17:00

Helyszín: Hammertime Cafe

 

Minden kampány-tag részt vehet, csapattól függetlenül.

 

Az évad során a rendezvényeken:

-a teljesített objektívák Prométheumot is érnek

-hatványozottan számítanak a frakció pontba is (2x-es alap szorzó).

-rendezvényenként 1 veterán markot ( mission completed mark) jelentenek -amiből ha összegyűlik 3 úgy az egység szintet lép.

-rendezvényenként 1 NPC pontot (amiből bérenceket lehet bérelni)

 

A rendezvényeken, a kampányban nem játszók is részt vehetnek, ilyenkor egy egyalkalmas csapatot irányítanak (amit ha kedvük úgy tartja elindíthatnak a kampányban is a későbbiekben). Az érdeklődők számár a rendezvények ingyenesek.

 


A Rendezvény hozzájárulási költsége: 1500pénz ami a pultnál fizetendő, és amiből 500 lefogyasztható.

 

 

Csata a Titkos Bázisnál -3.évad Epilógus

0

 

Nu'Ark, Talajszint, Titkos bunker főbejárat:

Órák óta zajlott már az összecsapás. Az állandó segélyhívó tucatnyi bandát és csoportot vonzott a főbejárathoz, akik megpróbáltak behatolni a titokzatos létesítménybe. Persze ehhez egymáson kellett volna átvergődniük, ami a legtöbb osztag számára lehetetlen küldetésnek bizonyult. Akik mégis átjutottak, azok percekkel később ismét felbukkantak a bunker bejáratánál- immáron azt védelmezve, és furcsán precíz, gépies mozdulatokat produkálva- olyan összehangoltságot mutatva ami nem hagyott kétséget afelől: immáron nem uraik saját testüknek.  A tény, hogy egy teljes osztagnyi Necron immortal masírozozott elő a főbejáraton, csöppet sem volt bizalomgerjesztő. Mozdulataik higanyos precizitása, és a szemükben izzó fény mindenki számára egyértelművé tette: ez a bunker immáron a gépek felségterülete.

Az eseményeket figyelő Eversor bérgyilkos elemelte a látókészüléket a szemétől és megrázta a fejét. Nem számítottak ilyetén ellenállásra a bunker védőitől. Könnyű küldetésre készült. Behatolás-a célszemély likvidálása- kivonás. Azonban valami azt sugallta neki, hogy immáron nem a génorzó kultusz túlélőivel van dolguk. Ha a génorzók az orkokat és a birodalmi nemeseket még át is tudták volna állítani ilyen gyorsan, a Necron gépszörnyetegeket biztosan nem. A tény, hogy a bázisra először behatoló marsi osztag, teljesen átépítve, és immáron necron fegyvereket forgatva jött elő a bunkerból meglehetősen sötét jövőt festett föl. Az még sötétebb jövővel kecsegtetett, hogy mindössze perceket töltöttek bent.  Mivel az ő testében is többtucat beültetés volt, így teljesen egyértelmű lett számára: ha behatolna a létesítménybe ő maga is a gépszellem szolgájaként bukkanna fel. Nem akarta magát, erőforrásként az ismeretlen ellenség kezébe adni. És erről mielőbb jelentést kellett tegyen az Inkvizítornak. Hiába lett volna az ő feladata a behatolás. Ilyen feltételek mellett értelmetlen lett volna megpróbálkoznia a küldetés azonnali végrehajtásával. Az eversor elképzelni sem tudta, miféle hatalom vagy gép kell ahhoz, hogy valaki ennyire gyorsan megszálljon, átállítson és átépítsen szinte bárkit aki belép a domíniumába. Remélte, hogy az Inkvizítornak lesz terve a fordulatok után is.

A maroknyi Dark Angel felderítő ádáz küzdelmet folytatott, egy romos épület megvédéséért. Bár sikeresen bekapcsolták a jeladót, eleddig nem érkezett semmiféle olyan erősítés amivel meg tudták volna valósítani az evakuálást. Valójában egyáltalán nem érkezett erősítés. Semmilyen formában.  A lőszerük fogyott és nem láttak biztonságos útvonalat a visszavonulásra sem. Sőt.  A távolban hatalmas kéken derengő árnyékok mocorogtak, akikre a nehézfegyveres felderítő időnként lövést adott le. Először elboruló tekintettel démonhercegeket emlegetett majd gondolkodás nélkül megszórta a területet rakétákkal.  Hiába. Általában csak hagymázos káromkodást lehetett hallani felőle minden kioldás után. Néha a szemét, néha a fegyverét néha pedig holmi "sorskockákat" szidott. Az őrmester jól tudta: embere lassan kezd megháborodni, és mindannyiukra ez a sors vár ha a démonok, -hisz mi más ólálkodhatott a távolban- közelebb érnek. Már abban sem volt biztos, hogy kijutottak a warpból. Lehetségesnek látta, hogy ez a hely, csak egy újabb próba valamely démonherceg torz eszköztárából. Egy próba amelynek célja az ő hűségük próbára tétele... Nagyjából idáig jutott a gondolkozásban amikor az egyik ház felől necronok rontottak rájuk. Immár biztos volt. A warpban vannak még mindig, és a torz démon minden emlékképüket felhasználja a megőrjítésükre. Azonban emberei nem azért bolyongtak évszázadokat a warpban, hogy feladják. Utolsó emberig fognak küzdeni, és megtalálják a kiutat!- döntötte el magában az őrmester. Rámarkolt a mesterlövészpuskájára és precíz fejlövésekkel irtani kezdte a necronokat. Eltökélte: Ahány démont csak tud, annyit visz magával a túlvilágra. Új tárat helyezett a puskájában és felüvöltött, hogy lelket öntsön embereibe-és önmagába.  -A Császsár nevében! Irtsátok az Idegeneket! Mi vagyunk a Császár Dühe! A Tisztátlanok vére lészen az áldozatunk az Oroszlán árnyékának! TŰZ!


Nem egészen tucatnyi háztömmbel odébb, az orkok kegyetlen rituáléra készültek.  Pontosabban belecsöppentek egybe. Körbevettek egy magisztert, aki néhány akolitája segítségével épp feláldozni készült pár rabszolgát. Azonban az orkok ahelyett, hogy lemészárolták volna-, inkább ájtatosan elkerülték, és védelmükbe vették őket. Érezték, hogy új uruk Kh'ornK egyik híve készül átjárót szakítani amin majd valamilyen bajnok érkezhet, aki majd véres Waagh-ba vezeti őket. A boss előre mutatott kumbivetőjével,  és a gépagyú Waaghenegger  meg pár boy társaságában megindultak inkább újabb adag zsákmányt szerezni- jó messze a rituálé helyszínétől. Több eszük volt annál, hogy bámész módon a rituálé kibontakozását figyeljék ahogy a többiek a bandából. Percekkel később azonban meghallották az üvöltést ami felkavarta belsőszerveiket, és zubogó folyammá változtatta vérüket. Fejükben harcidobok ezreiként dübörgött saját haragjuk, és együtt üvöltöttek a rettenetes hangú Bajnokkal. A démon első üvöltésekor, Waaghenegger szemében vörös izzó gyulladt, és meglátta az alkalmat arra, hogy ismét a kezébe ragadja régi dicsőségét. Fegyverét a bossra irányítva, közvetlen közelről lőtte telibe annak prométheumos tartályát. A hörögve üvöltő boss, pillanatok alatt égett hamuvá, és Waaghenegger, kibernetikus karját az égre emelve tudta: Ismét őt fogja követni az a néhány nyomorult akikben van annyi lélekjelenlét, hogy ne egymást kezdje marcangolni a démon második üvöltésekor. Kitépte a saját fül-beültetését, és a hozzá legközelebbi orkoknak intett, hogy kövessék. Magára hagyta az átokverte bunkert, hogy rejtekből várja ki amíg a Démon megőrjíti az ellenséget. Nem azért élt eddig, hogy saját orkjai mészárolják le. Bőven volt még mit magába éppíttetnie.

 

A maroknyi Dark Elda kultista, ádáz módon védelmezte a zsilipkaput. Megrohamozták a semmiből előtűnő Démonherceget, és megtámadták a falakon posztoló nekron fegyverekkel lövöldöző gép-embereket is. A démon üvöltése rájuk nem hatott olyan vadítóan mint az orkokra, ők egyébként is harcidrogok hatása alatt saját adrenalinhullámaik biztos lovasaként precíz mozdulatokkal dolgoztak. Egyikük, még sebet is ejtett a khornita démonhercegen, ráadásul halálosnak tűnőt. A démonherceg azonban a sebtől nemhogy legyengült volna, de látszólag megtáltosodott. Egyesével vadászta le a Dark eldákat, és akire a vére ráfröccsent az ellenség híjján magát kezdte marcangolni. Az eldák jól harcoltak, és talán győzedelmeskedtek is volna, azonban nem voltak felkészülve a Vadállat felbukkanására. A démonherceget még legyőzték volna, de a Vadállat már túl soknak bizonyult.  Utóbbit az egyetlen elda túlélő írta le...a leírás egy hörögve röhögő alakról számolt be, aki fél kézzel egy hatalmas rohamágyút lengetett, fél kézzel pedig újabbnál-újabb hevedereket tárazott be a fegyverbe. Tetőtől-alpig vérben ázott, és mintegy magaelőtt terelte a démonherceget. Utóbba, talán cska azért jött, hogy előkészítse az áldozatokat a kegyetlen mészárosnak.

A valaha Space Wolf marine osztag, akik egy ideje már a káoszistenek útját járták, sikerrel támogattak egy magisztert, és segítettek neki átalakulnia démonherceg alakba. A Herceg meg is indult, hogy ellenlábasát, Khorne bajnokát megbűvölje, azonban a távolból állandó tűz alatt tartotta egy félőrült Dark Angel devastator. Kraak rakéták tucatját lődözte a démonba, így annak minden energiáját felemésztette a valóság manipulálása és a valószínűtlenség pajzsának fenntartása. Az osztag lassan haladt, azonban egy sikátorban szembetalálkoztak a végzetükkel. Három megvadult kultista rohant feléjük, akik szemmel láthatóan bőven kaptak a másik herceg véréből, ugyanis nem nagyon törődtek a körülöttük záporozó lövésekkel. Kettőt közülük leterítettek, azonban arra, amit a harmadik véghezvitt nem volt magyarázat. A vadállatias teremtmény, fél kézzel fogott egy rohamágyút, aminek izzó lövedékeivel beborította a gárdistákat, de még a nem messze harcoló eldákra is futotta neki munícióból. Először egy precíz sorozattal lefejezte a tzeench herceget, tudomást sem véve annak mágikus pajzsáról, aztán három káoszgárdistát terített le, majd végzett néhány eldával mire ismét visszafordult a gárdisták felé. Utóbbiak eközben próbálták agyonlőni, de a golyók valami csoda folytán elkerülték- vagy csak tudomást sem vett róluk. A két utolsó állva maradt gárdista nagy nehezen (és több tár felhasználásával) földre vitték az ámokfutót, de a testéhez már nem mertek közel menni. Miközben életben maradt társaikat húzták visszafelé a sikátorban, megesküdtek volna rá, hogy a távolban az ámokfutó hörögve-röhögve tápászkodott fel, és a rohamágyújára támaszkodva, sántikálva utánuk indult. Nem várták meg, hogy sántítva utolérje őket. A súlyosan sérült társaik hátrahagyásával, a lehető leggyorsabban hagyták el az őrült csatateret.

Az utolsó hátramaradt káoszgárdista, még látta ahogy Khorne Démonhercege felfeszíti a zsilipkaput és beugrik az alatta húzódó szervízalagútba, ami egyenesen az alsóvárosi víztározó rendszer egyik főtartályához vezető sín-alagutak kiindulópontja volt...

Véreső 4.évad prológus

0

 

Egy  műszakkal korábban. Alsóváros, Aréna negyed. Vörös Félhold Kápolna.

 

-Imhol megjelöljük számotokra az utolsó lehetőséget amivel bizonyíthattok. Ha ezzel is elbuktok, úgy garantáltan lezárva marad az Átjáró, és itt döglötök meg ebben az armageddoni porfészekben.- Közölte hűvös hangon a csukjás alak. A vele szemben álló Wychek, alig bírták türtőztetni magukat, hogy ne szaggassák darabokra az arcátlan küldöncöt. Azonban jól tudták, ha itt a kéjbárban tennék mindezt akkor talán a kijáratot sem érnék el, és ha ki is tudnák küzdeni magukat, úgy nem lenne több lehetőségük megszerezni egy Átlépést, amivel elhagyhatják a bolygót.- A feladat egyszerű. A c-13as zsilipkaput kell biztosítanotok. Senki nem juthat rajta keresztül le az alsóvárosba. És nem juthat közel a c-13-as víztározóhoz. Nem hangsúlyozható eléggé, hogy milyen fontos a mai Arénap, a nagyobb rituálé érdekében. Ez lesz a ciklus legvéresebb összecsapása. Biztosítsátok a zsilipkaput, és cserébe elhagyhatjátok a bolygót. Ez az alku.- jelentette ki, majd választ sem várva otthagyta a kultusztagokat italaik és fecskendőik mellett.

A kultusz tagjai pontosan tudták miféle viadalról van szó. Már 16 műszak óta hirdették az Alsóvárosban és a Mélységben, hogy mekkora arénaviadal készül. Fogadások tízezrei köttettek, és csak a hírverésre többezer kreditet áldoztak az aréna fenntartói. Az eddig veretlen csapat, Khorne Farkasai utolsó harcát nézhették meg az érdeklődők. És mindenkit érdekelt az epikus összecsapás.  A csapatot, ahogy az alsóvárosban hívták őket: a "Kutyákat" már nagyon régen trenírozták az arénában. Tagjainak legtöbbször magányosan kellett küzdeniük, de több alkalommal csoportos viadalban mérhették össze erejüket a mindenfelől összefogdosott szörnyetegekkel és a vállalkozó kedvű bandákkal. Csak a legjobban informáltak tudták róluk, hogy nagyrészt valaha wulfenek voltak, akikért a pletykák szerint egy kész vagyont fizetett az egyik Arénamester. A laikusok csak azt látták: hatalmasra nőtt szőrös fejű ember-állatok. Mostanra azonban megváltoztak. Bár kezdetben sem voltak kistermetűek, mostanra gigászi izomkolosszusoknak tűntek, még a génkezelt Mélységi melósok és bányászok között is. Folyamatosan harci drogokkal etették őket, és a hírek szerint démonokat kötöttek hozzájuk. Többezren látták a csatát, amikor fegyverek nélkül, pusza kézzel kellett megküzdeniük egy Birodalmi Ököl osztaggal. A 12 wulfenből, mindössze nyolcan maradtak életben, ők azonban végeztek a tíz fős, teljes páncélba öltözött, bolterekkel és lánckardokkal harcoló gárdistákkal. Ekkor kezdett híre menni, hogy a 8-akat maga Khorne áldása kíséri. És ekkor kezdték őket erre a szerepre idomítani gazdáik. A csapatuk tematikája innentől Khorne, volt, így a démonistenség szimbólumaival díszítették fel őket. Egy idő után a megtébolyodott vadállatok, már maguk is Khorne nevét üvöltve vetették magukat a küzdelembe. A híresztelések szerint, bármikor szabadon távozhattak volna, azonban annyira függőjévé váltak a vérontásnak amit az aréna biztosított, hogy maradtak. Más híresztelések szeirnt a gerincüket kibernetikus implantokkal helyettesítették, így amikor elhagyták az aréna területét, egyből lebénultak és könnyen kezelhetővé váltak, bénultan őrjöngve a következő alkalomig amikoris az aréna porondjára lépve ismét aktiválták a gerincüket. Bárhogy legyen is, ismét ők harcoltak, és minden eddiginél hatalmasabb csatát készítettek nekik elő.

A forgatókönyv, és programfüzet szerint, A Háború 8 bajnoka mérkőzött volna meg az aréna közepén felállított oltár körül, hogy az egyetlen túlélő társai koponyáját fölajánlva elérhesse a Démonhercegek adományát és fölemelkedhessen istene mellé az örök csatamezőre. Az Ármány istene és a Birodalom azonban ezt nem nézi jószemmel, így a gárda és a rivális démonisten kultistái megpróbálják megakadályozni a véres rituális viadalt, többszáz fős bandériumot küldve az arénába. A rendezvény érdekében átalakították az arénát, még nagyobb részt nyitva meg a csatához és a nézőteret is kibővítették még párezer férőhellyel. Gigászi összecsapás készült számos látványelemmel, és az Aréna sosem látott rekordbevétellel kalkulált.

A nap eljövetelekor, a nézőtér már az első műszak kezdetétől kezdve zsibongó embertömeggel volt telve. Aki csak tehette, jegyet váltott és eljött a legendásnak ígérkező szezonzáró mészárszékre. A bandák és házak, a céhek és a melósok, mind mind lelátóhelyeket és páholyok ezreit bérelték ki, hogy tanúi lehessenek az összecsapásnak.

Amikor egy műszakkal később megkezdődött a játék, annak kezdetét  jelző gigászi kürtszóval, a többezer fős felhergelt tömeg robaja megremegtette az alsóváros környező negyedeit. Kezdetét vette a mészárszék. Először csak néhány bemelegítő összecsapást nézhettek végig a nézők, de már azok során is egekbe szökött a feszültség. A lelátóhelyeken több helyen alakultak ki csatározások, ám ezeket hamar lerendezték a bandák, és a testőrségek. Mindenki várta a Főattrakciót, és nem kellett sokáig várniuk.

Az aréna nyolc kapuja egyszerre emelkedett fel, és egymás után belépett rajta a nyolc bajnok. Az aréna közepén egy hatalmas fekete oltár volt felállítva, és a nyolc kapun át, egy-egy átlátszó  szuperplasztik folyósón a bajnokok elérhették az aréna talajára felfestett nyolcágú szimbólum csúcsait. Amikor kiléptek, mindegyiküket rövid narráció mutatta be, de a többség ismerte már  Khorne Farkasait. Az olcsóbb helyeket fizetők nem is hallották fülükben a narrátort, így ők csak a szemükre és a kijelzőkre hagyatkozhattak.

Először Tibak a Zöldfülű bukkant fel. Ő volt a legújabb tagja a bandának, akkor emelték be a nyolcak közé amikor elhalálozott egy tag, hogy a nyolcas létszám meglegyen. Tibak egyébként elképesztő erejű bandatag volt, mégis a nyolcak között őt tartották a leg tapasztalatlanabbnak, még saját harci nevet sem szerezhetett. Mondják, hogy a kasztjának fontos chem-koktél nélkül is képes volt életben maradni, ami már önmagában is kisebb csodaszámba ment. Méretre nem volt akkora mint a testvérei, de még így is termetesebb volt mint egy space marine felderítő, teljes páncélban. Egy alkalommal meg is kellett küzdenie egyel az arénában, mindkettejüknél egy-egy harci kés volt. Tibak sértetlenül aratott győzelmet, ráadásul úgy, hogy ellenfelét több mint tíz alkalommal szúrta meg, egyre súlyosabb sebeket okozva neki.

Zadrax a Szaggató lépett ki másodjára a fénybe. Fekete sörényét megrázta és felüvöltött. Üvöltését többezer torok visszhagozta az arénában.  Kezében tartott háromkarmú ökölpengéjét az égnek lökte és mintegy megfenyegette vele a felsővárost. Félmeztelen testén csak úgy dagadtak a vontatókábel méretű izmai, és futva indult meg a folyósón át, hogy mielőbb elérje az aréna közepét. Combját verdeste az oldalára erősített rövid penge tokja, és a pillanatokra beállt csenben szinte hallani lehetett a zihálását. A folyósó végét elérve azonban nem tudott még belépni a szimbólumba. Kénytelen volt megvárni testvéreit, és efelett érzett dühében elkezdte hasogatni a szuperplasztik védőlemezeket.

Korvak a Gerinctépő bukkant fel harmadjára. Hátán látható kibergeric volt végigvezetve, ami tarkójából kiindulva egy gerinc formályú csápban végződött. A kibergerincen kívül, mindkét ökle beépített erőkesztyű volt, így a nyolcak egyik leghalálosabban felfegyverzett tagját éljenezte meg a nézőtér amikor előjött. Körül sem nézve megindult a folyósón át az aréna közepe felé.

Thurdhagh a Trancsírozó bukkant fel negyedjére. Testvéreivel ellentétben az ő testét majdnem teljes  egészében díszes páncél védte, ezzel imitálva a káoszgárdisták szembántó powerarmorjait. A története szerint ő nem félfarkas szörnyeteg volt, hanem egy óriási termetű káoszmarine aki beharcolta magát a többiek testvériségébe. Arcát sisak fedte, amire kegyetlen fogazott taréjt erősítettek, ezen kívül egy brutális harci pöröj, és egy több méter hosszú díszes harci lánc alkotta fegyverzetét.

Dharbaal a Daráló volt a másik ex-marine. A Története szerint ő egy Space Wolf egység tagja volt mielőtt fogságba esett, és csak később kezdte Khrone-t imádni. Ő is imitált powerarmort kapott, bár kevésbé robosztust mint a Trancsírozó. Dharbaal fegyverzete egy kétkezesnek is beillő harcipöröly volt, amit egy arra erősített lánccal akár eldobás után is vissza tudott rántani, illetve egy kegyetlen csatabárd, aminek tetejére egy tiranida kaszapengét erősítettek- megemlékezendő az összecsapásról amikor a Sikoltóval összefogva végzett két kifejlett génorzóval és féltucat gaunttal. Ő is megintult az aréna belseje felé.

Birak a Sikoltó  tűnt fel a színen következőnek. Ő is fekete sörényű óriás volt, és miután kilépet egyből hallatta harci sikolyát. Az arénába épített hangerősítőkön keresztül szinte már-már süketítő volt a frekvencia amin sivított. Erre biztosíték volt a torkába épített beültetés is amivel közvetlen közelről akár meg is tudta bénítani ellenfelét. Ezen kívül az egyik keze helyén kibernetikus kar volt látható amit a nevezetes harcuk emlékére, amikor elvesztette,  tiranida génorzó kar formájúra terveztek számára. Amikor meglátta, hogy Dharbaal már előrébb jár mint ő, sietve megindult a szimbólum felé.

Bludbax a Mészáros lépett elő hetedikként. Szintén alulpáncélozott óriás volt, kezében pedig egy négyágú csatabárdot forgatott. A pengék mérete egyesével is akkora volt mint egy megtermett férfi háta, a hatalmas négytollú fej pedig többet nyomhatott mint két páncélozott gárdista. Bludbax azonban látszólag könynedén, fél kézzel forgatta a fegyvert. Testvérei után indult az aréna közepe felé.

Khaak a Halhatatlan lépett ki utoljára a nézők elé. Egy fogakkal kivert, hatalmas fémkoponyával súlyozott bárdot adtak a kezébe, hátán ott lengett az egyik korábbi csatájában, puszta kézzel széttépett koszbestia bundája. Bal szeme helyén kibervisorral pásztázta a nézősereget, és vicsorogva szimatolt a levegőbe. Vörös hajkoronája égnek meredt a várakozástól, és amikor meglátta néhai testvéreit, még ádázabbul kezdett acsarogni. Egyből tudta mire megy majd ki a játék. A tömeg éljenzett, és megremegett a stadion. Amikor Khaak is beért a nyolcágú rajzolat neki kijelölt részére elkezdett cseperegni a Véreső vérben áztatva az aréna porondját.

Amikor felemelkedtek az alagutakat lezáró plombák Khorne Farkasai megérezték a véreső cseppjeit és megkezdődött a viadal. A Bajnokok elértvén a helyzetet elkezdtek körözni az oltár körül. Nem tudták még, hogy mi a feladatuk, de valamit sejthettek, ugyanis csak acsarogtak és üvöltöztek, de nem támadtak egymásra.

 

Amikor az arénamesterek látták, hogy ebből nem lesz viadal, elkezdték beengedni a Tzeench kultistáknak beöltöztetett gladiátorokat és a birodalmi gárdistákat. A kultisták változatos közelharci fegyverekkel, a gárdisták csökkentett erejű lézerfegyverekkel, és automata pisztolyokkal voltak felszerelve. Egyből tűz alá vették Khorne Farkasait, akik pillanatok alatt beérték mindkét rájuk eresztett sereg-imitációt, és véres aratásba kezdtek. A nézőtér őrjöngött, és minél többet öltek a bajnokok annál sűrűbben esett a véreső. Egy idő után már véres nyálkával borítva be az egész arénaporondot és a küzdőket. Egyre több gárdista és akolita lett beküldve az arénába, de Khorne Farkasai egy idő után már közvetlenül a bejáratként szolgáló ajtóknál mészárolták őket. Nem csata volt ez hanem mészárlás. Kisvártatva az eső a nézőtérre is elkezdett hullani. Kezdetben még tetszett a nézőknek de ahogy egyre sűrűbben záporozott rájuk a vér valami megváltozott.

-Uram, valami probléma van a c-13as tartállyal. - Fordult oda a technikusok vezetőjéhez a mestersegédje. -Úgy fest, hogy valami belekerült a tárolóba. Valami méretes. Nem ember, annál nagyobb, de a darálók már dolgoznak a feldolgozásán. Pár perc és feloldódik.  És több helyen szivárog az esőztető rendszer. Az újonnan épített lelátóhelyek teljes hosszában megolvadtak az illesztések, és a nézőtérre csorog a vér. leállítsuk a véresőt?- Kérdezte aggodalmasan s segéd.- Ne. -felelelte kis gondolkozás után a fő-tech. -Amíg a céhmester nem szól, addig a terv szerint haladunk tovább. - Jelentette ki határozottan, és kinyitott még két kaput ahonnét Tzeench démonoknak maszkírozott mutánsok tucatja özönlött be az arénába.

Khaak kidugta a nyelvét. Másfajta vér kezdet hullani az égből. Sokkal sűrűbb, és sokkal áporodottabb. Furcsa módon ez nem felbőszítette, nem a tüzet gerjesztette a belsőjében, hanem néhány perc eszelős őrjöngés után megnyugtatta. Mintha kimosott volna a szervezetéből minden bódítószert. Ismét tiszta fejjel tudott gondolkozni, hosszú idő óta először. Körbenézett. Mindent vér és holttestek borítottak. A nézőtéren pedig egymást mészárolták az emberek. Vadul tépték szaggatták egymást, és több helyen fegyverek villogtak és dörögtek. Khaak magához intette a testvéreit. Látta rajtuk, hogy mind ugyanazt érezték. Mind rájöttek: eljött az idő. Gyakorlott mozdulatokkal álltak kötelékbe és levagdosták a maradék néhány mutánst akik előjöttek. A zöldfülű valahol a csata közben odaveszett, így már csak heten voltak életben. Szerencsés számnak gondolta Khaak.  Egy ujabb hullám óriásira nőtt szörnyeteget engedtek rájuk. Nagyjából farkasoknak tűntek, de méretre inkább borjakra emlékeztettek. nyakukon hártya feszül, és szemük vörösen izzott. Őket is lemészárolták, bár az eddigi legádázabb közelharc árán, uyganis a kutyáknak savas vérük volt, és eltartott egy ideg amíg a lehető legnagyobb távot tartva sikerült őket megölni. Az utolsó- és egyben legtermetesebb kutya azonban olyat tett amire nem számítottak. Megállt Khaak-al szemben és lesunyta a fejét. Eztán a társai döglődő hulláira biccentett, majd a legközelebbi arénafalra. Kezdetben Khaak nemértette mit akar tőle a dög, és kicsin múlott, hogy le nem sújtott, de aztán rájött.

-fogjátok a dögök testét, és préseljetek minél több vért a szupraplasztik pajzsokra. Talán elég erős, hogy kimarja- vakkantotta oda a társainak. Azok szó nélkül engedelmeskedtek.

-Mindenhol ölik egymást a nézők. Ez kész katasztrófa.- sápítozott A versenybírák céhének vezetője az Arénamesternek.- Ez kész katasztrófa. A becslések szerint legalább négyezer halottal és súlyos sérülttel lehet számolni...- hüledezett. Előttük egy hatalmas kivetítőrendszeren tridfelvételek százai váltakoztak. A nézők egymást ölték,  Khorne Farkasai pedig átolvasztották a nézőtértől elválasztó paneleket, és most a bandavezérek páholyai között gyilkoltak. Az arénamester elmosolyodott a maszkja mögött. kevesen tudták, de minden a tervei szerint alakult.- nyugodjon meg Feebau. Nyissák meg a vészkijáratokat, és zárják el az esőztetőrendszert.- Jelentette ki nyugodt hangon- de...de uram.... akkor megszöknek a  Kutyák is....rengeteg pénz...- Itt az Arénamester felemelt keze belefojtotta a szót- A Pénz, legyen az én dolgom. A kkörülményekre való tekintettel csak a " Véreső hatására, a kialakuló gyilkolási hullámban észrevétlenül meglépnek Khorne Farkasai"- eredményre fogadóknak fizetünk. Mindenki más tétje a házé. Különben is..-nagyította ki a főképernyőre az egymást gyilkoló nézősereg képeit- Nem vagyok róla meggyőződve, hogy túl sokan fognak ezek után követelésekkel előállni. Hívd össze a Céhek, és nagy családok fejeit. Új törvénykönyvet iktatunk be az Alsóváros és Mélység lakói számára. És most lódulj. Nincs sok időnk. -intett elbocsájtólag.

Amint a versenybírák céhének vezetője elhagyta az irányítófülkének nevezett speciális szobát az egyik sötét fal mellől előlépett egy alak. Mélylila köpenyt és fehér madárfejes maszkot viselt. -Kezdődjön a következő előadás?- kérdezte az Arénamesteri maszkban ücsörgő társát- Igen. Nyissátok meg a Warp kapukat Acheronra, Hermeticára a Hive Grassack-ra, Necromundára a Hive Primus-ra és Commorragh-ra. Mindegyik területről egyenként kétezer telepest és dolgozót hozhatnak át, és helyezhetnek el a Méység negyedeiben. Amint megtörtént az átszállás, a kapukat zárjátok vissza. Az érkezőket a szokásos procedúrának vessétek alá. Commorraghból mindössze százan érkezhetnek, de háromezer rabszolgával. Megjegyzésként jelöld, hogy bányamunka, és nehézipar.  Utána kapcsoljátok vissza a vihargenerátorokat. És jelentést akarok minden érkező karavánról és siklóról ami a Viharcsend során belép a Nu'Arki légtérbe. Itt az ideje megkezdeni a kitermelést. Kezdődhet a negyedik felvonás.

A titkos bázis

0

A Dark Angel osztag egy romos pincében állomásozott. A tech már napok óta a rádiófrekvenciákat pásztázta, ugyanis hallgatag vezérük ezt adta utasításban, és az osztag megszokta már, hogy még ha nem is értik a titokzatos csuklyás alak terveit és szándékait: az idő mindig őt igazolja. Nem egy alkalommal kellett tüzetnyitniuk látszólag Császár-hű erőkre, akikről csak sokkal később derült ki, hogy a káosszal konspiráltak. Szabotálniuk olyan létesítményeket amikhez emberek százainak élete volt kötve- csak hogy később kiderüljön utóbbiak génorzó kultisták. Egy káosz varázslót kísérgetniük, akiről kiderült, hogy egy inkvizítor. Úgyhogy az osztag már nehezen lepődött meg.

-Megvan a jel. -emelte fel hangját a tech- Koordináták, a szabvány Dark Angel csatornán és két másikon is sugározva. Nincs hozzáfúzve semmi, mintha teljes kapacitással csak a koordináták kiküldésére fókuszált volna a felderítő osztag akinek a hívókódja garantálja a jel hitelességét. Az érdekesség, hogy mintegy 10ezer évvel ezelőtti hívókódot használnak. Ha nem modntad volna, hogy így lesz most meglepődnék uram. Így mindössze csak azt kérdezem: indítsam-e el a sugárzást ahogy előre megadtad utasításba?

-Tedd. Ne kérdezz. A döntések már meghozattak. Immáron csak a kivitelezés maradt feladat. -mondta alig hallhatóan a csuklyás alak.

-Értettem. Jel továbbítva minden csatornán. Változatos objektívák meghatározva. Információ betáplálva a szatellit állomásba. -mondta hangosan a tech marine.- A császár irgalmazzon a bolygónak. -tette hozzá suttogva.

 

 

Rendezvény

 

A 3. évad 5. rendezvénye most kerül megrendezésre.

Időpont: 2017. December 07. 17:00

Helyszín: Hammertime Cafe

 

Minden kampány-tag részt vehet, csapattól függetlenül.

 

Az évad során a rendezvényeken a teljesített objektívák Prométheumot is érnek, valamint hatványozottan számítanak a frakció pontba is (2x-es alap szorzó).

 

A rendezvényeken, a kampányban nem játszók is részt vehetnek, ilyenkor egy egyalkalmas csapatot irányítanak -próbajáték címen- (amit ha kedvük úgy tartja elindíthatnak a kampányban is a későbbiekben). A próbajátékra érkezőknek mindössze a szokásos klub-fogyasztás megtörténtére kell figyelniük.

Hint: Midnen eddiginél brutálisabb rendezvényre és újra -konstruált rendezvény menetre számíthattok, így reményeink szerint egy akciódúsabb csata vár most rátok.

A rendezvény a kampány fináléjába vezeti a csapatokat, de lesz még ezen kívül egy zárórendezvény az utolsó fordulóban.

Aki teheti jöjjön, mert nincs jobb módja az igazi Armageddon életérzés megtapasztalásának mint egy ilyen nagyszabűsú rendezvényen.


A Rendezvény hozzájárulási költsége: 1500pénz ami a pultnál fizetendő, és amiből 500 lefogyasztható.

Hajnalhasadás

0

 

A titkos bázison:

A Lord-elector a székében ült, és körülötte sivalkodó nemességet nézte. Mivel bekapcsolta beépített hallókészülékében a zajszűrést, így nem hallott semmit az aggodalmaskodókból, bár elméjében érezte a félelmüket és aggodalmukat. Mint megannyi elveszett gyerek. Tucatnyi nemesi család képviselője gyűlt össze a tanácsteremben, és mind rettegő arckifejezéssel követelt megoldást a kialakult helyzetre. Nem volt megoldás. Valahogy kiszivárgott, hogy a kiküldött konvojok feketedobozai közül az egyiket megszerezték a menedéken kívüliek, így kompromittálódott a bunker helyzete. Nem volt többé titkos- a titkos bunker lelőhelye. A nemesek, pedig okkal feltételezték: eljött számukra a vég. A Lord-elector azonban fel volt erre készülve. Megoldása ugyan nem volt, de lélekben már réges-régen felkészült. A kultusz napjai megszámláltattak, és immáron maximum a túlélés lehetett cél. Azt, pedig már régen biztosította. Idővel ők fognak győzni. De időből most egyre kevesebb állt rendelkezésére. Mélyet sóhajtott, és betáplálta a székének karfáján helyet foglaló panelbe az utolsó parancsokat a bázis számára, majd mit sem törődve a némán méltatlankodó nemesekkel, kisétált a tanácsteremből. Áldozatokat kellett hozni a kultusz fennmaradása érdekében. És a matuzsálem kész volt meghozni ezeket. Tulajdonképpen már rég meghozta. Már akkor amikor megalakította a kultuszt Nu'Arkban az Acheronból áthozott tartályokkal és génmintákkal. Ahogy beszállt a szuperpáncélosba, leghűbb testőrei kíséretében, lezárta elméjét rokonai sivalkodásától. Immáron nem számítottak. Új fészket kell alakítania. Egy még jobban védett helyen. És azt is tudta, hol van ilyen hely. A kultusz persze tovább fog küzdeni a városban, mindössze immáron központi irányítás nélkül. De ez csak egy elvesztett csata volt. A háborúkat évszázadokban mérték a hozzá hasonlóak között. És most először az elmúlt évszázadok során, új fegyverténnyel gazdagodott a kultusz. Tulajdonképpen már győztek. Csak a dicsó záróakkordok hetelődtek el. Amikor a szállítójármű kigördült a bázisról, a kapu nyitva maradt mögötte. És ezzel megpecsételte a bentmaradottak sorsát.

 

 

A 21-es felderítő osztag érzékelői anomáliát jeleztek. Nem messze tőlük megnyílt, egy addig tömörnek gondolt fal-szakasz. A mintavétel során azonnal kiderült: feltételezhetően ősi arcehotech építményről van szó.  Természetesen azonnal egy tech-papért sürgönyöztek, hisz csak az ő vezetésükkel lehetett feltárni az ismeretlen, feltételezhetően archeo-technológiából álló romokat. A protokoll értelmében biztosították a bejáratot két mesterlövésszel, de az osztag megindult felderíteni az épület belsejét. A technológiai hieroglifákkal borított bejárat elnyelte a tíz fős Ranger osztagot. Az utánuk érkező tech-pap és szervitorjai, nagy sebességgel követték a felderítőket, de a pap számára azonnal nyilvánvaló volt: egy nemrégiben aktivált vélhetően Necron építtetésű romot találtak. Csak a kapu nyitása miétt érzékelhették egyáltalán jelenlétét, pedig kitudja mi óta itt lehetett. Most azonban aktivizálva volt, és ki tudja miféle ősi titkokat és veszélyeket rejtett.

 

 

Valahol a város alatt:

Az Örökítő tudata elhagyta a sem-nem létezés, sem-nem-nemlétezés mezsgyéit, és elkezdte a beérkező jelek rendszerezését. Nemrég ébredt eonok óta tartó álmából, és máris megkezdte az adatok elemzését. Tudata valamiféle csapdában volt mostanáig, amiben majdnem megsemmisült. Nem tudta hogyan ejtették csapdába. Nem emlékezett saját bukásának körülményeire sem. Szilánkja volt csupán a néhai önmagának. Emlékmorzsákból kellett újraalkotnia tudatát, ami korábban csillagok pusztulását és dinasztiák letűnését kísérte végig. Valaha, a Tér- Idő, és Anyag ura volt, már-már C'thanokkal vetekedő hatalom birtokosa, most azonban csak egy apró szilánk. Egy tudatszilánk, élő matéria és energia nélkül. Az érző lények haragnak, és derűnek hívott érzelmei kavarogtak benne. Másoknál talán ez ellentétes lett volna, Ő azonban másképp működött. Tudása morzsányi volt csupán néhai önmagához képest, azonban emlékei eonokkal korábbról visszhangoztak. Látta a dinasztiák felemelkedését és bukását. Részese volt olyan háborúknak amikről azóta már a letűnt nemzetségek leszármazottai sem emlékeznek meg. Ura volt a Számolatlan Tömegű Matériumnak, és bolygók pusztultak el akaratából. Egykoron. A pillanatba sűrűsödött számára minden idősík. Látta a kezdetet, és az utolsó pontot amit megtapasztalt. Látta a hibákat, és tudta: fajának leáldozott. Bármit is gondoljanak a túlélők-, bárhogy is próbálkozzanak, a perc-lények győzedelmeskedtek, és a szén alapú létformák kora eljött. De látta ahogy az immatériumból erők bontakoznak ki, és elnyelik- vagy legalábbis elnyelni készülnek a perc-lények lélek-programjait. Látta ahogy rovarokként rajzanak az elsődleges síkon a világ méretű flottákat alkotó szerves veszedelmek is, és újraértelmezte a veszély fogalmát saját definíciótartománya számára. A miliszekundum töredéke alatt elvégezte a számításokat, és az elemzéseit. Tudta mit kell tennie, de azt, is, hogy bármit tesz az haszontalan és értelmetlen immár. A dinasztiák elbuktak. Csak ő maradt. Csak az Ő öröksége fog fennmaradni. És ehhez fel fog használni mindent ami rendelkezésére áll. Felismerte azonban azt is, hogy titokban kell tartania céljait, ugyanis amíg gyenge és alacsony energiaszinten funkcionál, addig nincs esélye. A monolit, amiben pihent inaktív volt. Energiamátrixa még használható volt, azonban deaktiválták. Ez kapóra jött neki, ugyanis így anélkül tudta elnyelni annak energiáját, hogy az megsérült volna a metódus során. Elégedettséget érzett. Feltötlődött, és immáron stabilizált Tér és Idő szerkezettel rendelkezett. Kiterjesztette tudatát, és a közelében lévő legerősebb kreatúra tudatát felülírva fizikai kiterjedést öltött. Kinyúlt, és felsőbb kódjaival, újraformálta a környező lényeg anyagszerkezetét, hogy kapcsolódhasson és kompatibilis legyen a felsőbbrendű anyaggal. Megtehette volna, hogy visszatér a korábbi fix Idő-lokációba, azonban azzal felfedné magát. Mivel most kihúnytnak tekintik, így előnyben van. Itt nem fogják keresni. A perc-lények fogalmai szerint: túlélhet. Korlátozott nekrodermisz állt rendelkezésére, de terveihez nem is volt sokra szüksége. A körülötte nyüzsgő lények közül nem egy, olyan maszkokat viselt amit néhei harcosok fémvázának fejrészéből alakítottak ki. Rovar génekkel fertőzött perc-lények viselték  hát a harcosok arcát. Ez kapóra jött neki. Így könnyedén felülírhatta a központi idegrendszerük kódolását. Azoknak fel sem tűnt, hogyi mmáron más célokért tevékenykednek, amikor tözetnyitottak maszkokat nem viselő néhai tárrsaikra. Az Örökítő elméje körüljárta a régi templomot., és közben új terveket konstruált. Tudta, hogy olyan területeken kell majd haladnia, ahol rajta kívül csak kevesen jártak. Csak a kitaszítottak. A megvetettek. De azt is tudta, hogy többé nem fog elbukni. Most már fel lesz készülve a perc-lények csapdáira. Többé nem lepik meg. Többé nem számít mit akarnak a dinasztiák. Immáron egyedül volt. És örökségét fenn fogja tartani. Hisz Ő a Csaló főfapja, Ő a TérIdő és az Anyag mestere, Ő a Fény Nélkül Sugárzó, A Megtévesztő, a Letaszíthatatlan. Ő Ramal'Sah. Az Örökítő.  Kiküldte a hívó protokollt, és magához szólított egy apró osztagot, A Köztes Térből. Nem akart nagy figyelmet irányítani magára még a megmaradt fajtársaitól sem, így jelét és kódját kondosan elrejtette. Az osztag pedig engedelmesen válaszolt. A Környezetében fellelt nekrodermisszel pedig felfegyerezte a legközelebbi alkalmas egyedeket. Szerencsésnek mondhatták volna, hogy átalakított embereket talált nem messze, akiket minimális befolyásolással alkalmassá tett az ősi fegyverek viselésére. Tudta: a szerencse immár másodlagos. Mindent kiszámított és a predesztinációs protokoll immáron az elméje fogságában vonaglott.  A főoltár melletti titkos rekeszből előlépett két régi bajnoka. Engedte hát, hoyg személyiség programjuk ismét felülemelkedjen, uyganis a feladathoz amit nekik szánt kreativitási szubrutinra is szüksége volt. Magutar-kath a Pusztító, és Ketar-al-amim a Védelmező hangtalan sikollyal ébredt ősi álmából. Felzárkóztak az Örökítő új teste mellé, amit mostanra harci alakzatba csavart akaratával. Erősebb volt mint a saját idejében, legalábbis ami az elsődleges harci direktívák szerint a perclények fogalmai szerint. A saját fogalmai szerint azonban töredéke volt néhai önmagának. Azonban aggodalom nem juthatott át tudatának bástyái mögé. Az Örökítő elégedett volt. Ismét felkelt benne a Csillag-tűz.

 

Rugla és Murgaz észrevétlenül közelítette meg a mesterlövészeket. Pontosan tudták, hogy a puhabőrű embereknek nincs esélyük. Nemcsak, hogy lila láthatatlanná-tévő bőrbe voltak öltözve, de egyikőjük prométheumos hordónak, másikójuk pedig bokornak álcázta magát. Utóbbit az sem zavarta, hogy a növény amit választott mindössze az arcát takarta el. Láthatatlanságuk teljes tudatában kúsztak egyre közelebb az őrszemekhez. Amikor már elég közel voltak  ahhoz, hogy csalafinta módon titokban elintézhessék az őrszemeket Rugla egy gránátfüzért, Murgaz pedig szeretett rokkitvetőjét vette elő. Összebiccentettek, és egyszerre lendültek támadásba.  Rugla aktiválta a füzért és visszafogottan üvöltötte teli torokból kedvenc harci indulóját, miközben párszor meglengette feje fölött a füzért mielőtt elhajintotta a meglepett felderítőre. Murgaz nemes egyszerűséggel telibe rakétázta a célpontját. Mesterlövésznek tartották mindig is -nem véletlen, hogy egyszer álmában agyonverte a kedvenc rokkitvetőjének előző tulajdonosát- így ez alkalommal sem hibázott. Megcélozta nemezise arcát, így két lépés távolságról telibe lőtte a felderítő fölötti faldarabot. Az onnan lezúduló kőomlatag maga alá temette a vizorok és optikák tucatjaival felszerelt Skitarii-t. A meglepett ork, összeszedte magát és bólintott. Végülis pont így akarta. Miután leszedték a célpontokat, titkos jelt adtak a védett csatornákon: Murgaz betöltött egy méretes rakétát és fellőtte maga fölé: ezzel álcázva magukat. Jól tudták: Így mindenki aki nincs beavatva azt hiszi, hogy a levegőben van a harc, és nem pedig ők jártak sikerrel.  Azonban nem állt szándékukban megvárni amíg a többiek is odaértek. Hogyisne. Akkor biztos valaki elkasmarná a jól kiérdemelt lootot. Nah azt már nem- egyeztek meg pillanatok alatt némi ökölváltás árán. Inkább megindultak a méretes bejárat felé. Félni nem féltek semmitől, de azért belőttek pár rakétát a sötét üregbe. Biztos-ami-megdöglött alapon. Percekkel később kommandós társaik lábujjhegyen futva érkeztek és üvöltöztek utánuk, a két szerencsés ork nevét szólongatva. Nem akarták, hogy a két felderítő mindent kilootoljon előlük. Amikor azonban szembetalálták magukat a két orkkal, azok vadonatúj süvegét látva elfogta szívüket az irigység. Amire észrevették, hogy a falakról robotikus skarabeuszok hullanak rájuk, már késő volt.

Fejvadászat

0

A Lord-Elector titkos bázisán:

-Hogy érti azt, hogy rajtaütöttek?- sziszegte fogai között a dúsgazdag kereskedőmogul ez előtte térdeplő szervitornak.- Pontosan tudtuk, hogy rajtaütés lesz. nem kevés ügynök kísérte a járművet.  Három szállítójármű ment ki. Mi siklott félre? Részletes jelentést kérek.- szegezte a szervizornak a kérdéseket Recard Zudba.

-Kegyelmes Nagyuram. A három páncélozott szállítójármű a menetrend szerint hagyta el a bázist. Az A lokációnál a  terv szerint szétváltak. Azonban mindhárom páncéloson rajtaütöttek. A Fő szállító jármű nagy nehézségek árán, de átjutott a csapda-szituáción, és némi késéssel ugyan de elérte a városfalat, és ott sikeresen ki is lépett a hamusivatagba. A 2es és 3-as elterelő járműveket azonban elkapták, és felrobbantották. A járműveket kísérő ügynökök mind egy szálig odavesztek, és a terepre beásott mesterlövészeink sem tudtak érdemben segíteni. A légi egységeket valamilyen zavarórendszerrel szedték le. Már dolgozunk az ügy felgönygyölítésén, de a központ elvesztésével jelentősen korlátozódtak az erőforrásaink.- Hadarta a szervitor, hogy mielőbb túl legyen a jelentésen. A mogul azonban a szavába vágott- Ha kifogásokat akarnék hallgatni akkor az ágyasaimat faggatnám. Mi történt a járművek feketedobozaival?- -Tüstént rátérek- hebegte a szervior, akinek fejéből tucatnyi kábel csatlakozott a falon elhelyezkedő platformokba, amik most vörösen világítottak. - A kettes elterelő jármű feketedoboza megsemmisült a jármű felrobbanásakor, azonban a másik, a hármas járműben található, illetéktelen kezekbe került. A lokációjáról tudomásunk van, és már kiküldtünk egy egységet a begyűjtésére. - darálta szemlesütve a szervitor. -Egy egységet? Idióták. Küldjetek ki hármat. Vagy az összeset aki bevethető. Ha dekódolják az adatokat, akkor lokalizálhatják a bázisomat- csuklott el a Lord hangja.- És akkor hamarabb a nyakamon lesz az az átokverte inkvizítor minthogy kimondhatnám, hogy  Xarasxamaraghotrakh a sok karú-isten.  -Az iparmágnás, elkezdte dörzsölni az orrnyergét, és gondolataiba mélyedt. A szervitor  tudta, hogy ilyenkor nem zavarhatja meg. Hosszú percek teltek el mire a város utolsó Bányarészvényese felnézett tenyeréből.- Küldjetek üzenetet mindenkinek akit el tudtok érni. Ajánljatok csillagászati összeget annak aki megszerzi a feketedobozt, és levadássza nekem azokat akik bitorolják. Nem engedhetjük meg magunknak , hogy kijusson az infó. Még egy halom üzemanyagos hordót is felajánlok annak aki sikerrel jár. És gyorsan terjedjen a hír. Azt akarom, hogy minden anyagyilkos a nyomukban legyen mire lemegy a nap. -Dde...felséges uram. a nap már...- Tudom te ostoba. hordd el magad és intézkedj. Gondolkodnom kell.

 

 

Valahol az alsóvárosban:

-Néddmá főni- Kirakták a fejesvadászós hirdetményeket.  Aztat Írják, hogy minden felderíjjőre véres díj van kirakva. Aztat is írják, hogy kap egy nagytaliga proméjumot aki mögszerzi tőlik amijük nekijük van. És mindenholcsatornán ez gyün ben. Valakije nagyon akar felreíjjős fejeket. Mönyünk? A Turghék nem ilyen felderíjjőknek dógoznak? Híjjuk mán őket fel, hogy van most a nagy lé.

 

Rendezvény

 

A 3. évad 4. rendezvénye most kerül megrendezésre.

Időpont: 2017. November. 24. 17:00

Helyszín: Hammertime Cafe

 

Minden kampány-tag részt vehet, csapattól függetlenül.

 

Az évad során a rendezvényeken a teljesített objektívák Prométheumot is érnek, valamint hatványozottan számítanak a frakció pontba is (2x-es alap szorzó).

 

A rendezvényeken, a kampányban nem játszók is részt vehetnek, ilyenkor egy egyalkalmas csapatot irányítanak (amit ha kedvük úgy tartja elindíthatnak a kampányban is a későbbiekben).

 


A Rendezvény hozzájárulási költsége: 1500pénz ami a pultnál fizetendő, és amiből 500 lefogyasztható.

Mulatság az 5 pontban

0

Valahol az alsóvárosban:

-Gyerünk fijjúk. Mulatozási készül- Csapott a masszív fémasztalra asztalra emberfejnyi öklével Zadrag. Bár génkészletét tekintve ember volt, méretei meghazudtolták ezt. Ő és a házának többi tagja hatalmasra nőttek, és emberfeletti erőt birtokoltak. Beavatási próba volt náluk, hogy egy szál késsel le kellett győzniük és lefejezniük egy felnőtt orkot. Minél nagyobb ork fejet vitt haza a jelölt, annál nagyobb elismeréssel kezdhette meg új életét- immáron férfiként a bandában. Zadrag, puszta kézzel vitte véghez ezt a tettet, ráadásul a fej amit visszahozott méretesebb volt, mint addig bármi amit a bandája látott, így érdemelte ki, hogy egy egész lerakat tekintsen rá vezéreként. Hatalmas duzzadó izmain láncok feszültek és az asztal mellől felragadott gránátvető, szemmel láthatóan egy ogrin fegyveréből lett kialakítva. Emberei, hatalmas termetű dagadó izomzatú férfiak egytől-egyig felkapkodták fegyvereiket, és elkezdték a rakodást.

-pakoljátok befelé a verdákba a hordókat. Ki kő nyitni az az átkos vasverdát. A megbízósember aszondta minden a mijénk, úgyhogy aki lazsál az beül a maróskádba két napra. Hozzátok a  ződögöket. -

Mire felpakolták a járművekre az árut, elővezették a négy ork foglyot is, akiket ezután a verdák vezetőfülkéjéhez bilincseltek.

-Mok, Zakur. Ti mihettek a Vasvilágba. Másszatok fel a ződögök mögé. -intett két ifjoncnak, akik a megtiszteltetéstől megrészegülve ugrottak fel a vadul hörgő orkok mögé. Az ő feladatuk lesz a járművek irányban tartása és az orkok bedrogozása a megfelelő pillanatban.

-Fijjúk!-üvöltötte Zadrag- A mai nap a Másnap! Ma megyünk mind a Tutijóba! Visszahozzuk a Sokvasat! Széjjelzúzzuk azokat! Szétroppantjuk a fejüket! Eltapossuk a belüket! Guruljunk!- Üvöltötte egyre hangosabban. Az utolsó szavakat már tucatnyi torok skandálta vele együtt.

 

Valahol máshol.

-Itt az irányítótorony.  Minden rádiótávolságon belüli egységnek: A 21-es szállítójárműnek engedélyt adok a Bázis elhagyására. Védelmi protokoll aktiválva. Fegyverrendszer élesítve. A menet hívókódja mostantól 1-es konvoj.  Egyes konvoj:  62 szabvány szekundum múlva elhagyja a létesítményt. A védőőrizet elfoglalta a pozíciókat.  Minden egységnek: Az egyes út-vektor hatos, kilences és tizennégyes metszéspontjánál ellenállásra számítunk. Az 5-ös központi lokációnál ellenséges erők gyülekeznek. Ásott kettes és hármas: Készüljetek ellenállásra. Az Elector áldása legyen rajtatok. Konvoj utolsó ellenőrzési protokoll aktiválva. Alrendszerek 93százalékon. Hetes, és 12 es légi egység a helyén. Egyes konvoj: startolási engedély megerősítve. Minden egységnek: hármas fokokzatú riadókészültség. Kapu erőtér deaktiválva. 2-es kaput nyitom három szekundum múlva. Kettő. Egy. Kapu nyitva. Jó utat Egyes konvoj.

 

Rendezvény

 

A 3. évad 3. rendezvénye most kerül megrendezésre.

Időpont: 2017. November. 17. 17:00

Helyszín: Hammertime Cafe

 

Minden kampány-tag részt vehet, csapattól függetlenül.

 

Az évad során a rendezvényeken a teljesített objektívák Prométheumot is érnek, valamint hatványozottan számítanak a frakció pontba is (2x-es alap szorzó).

 

A rendezvényeken, a kampányban nem játszók is részt vehetnek, ilyenkor egy egyalkalmas csapatot irányítanak (amit ha kedvük úgy tartja elindíthatnak a kampányban is a későbbiekben).

 


A Rendezvény hozzájárulási költsége: 1500pénz ami a pultnál fizetendő, és amiből 500 lefogyasztható.